De winterschilder

Uw huis in de winter binnen of buiten laten schilderen is goedkoper dan in andere seizoenen. De winterperiode is van 21 november tot 21 maart. Het kan zowel gaan om het schilderen van de binnenkant als de buitenkant van uw woning.

Het schilderen van de binnenkant van uw woning in de winterperiode kan zeer aantrekkelijk zijn doordat we kortingen kunnen geven tot wel 20%.

Het schilderen van de buitenkant van uw woning kan met deze korting als we met steigers en zeilen de gevel kunnen inpakken. Daardoor blijft de kwaliteit van het schilderwerk onder de normale garantie vallen.


6% BTW regeling

Schilder- stuc en behangwerk van woningen ouder dan twee jaar, valt sinds enige jaren onder het verlaagde BTW-tarief van 6%. Hierbij hoort ook het voorbereiden van het schilderen, de voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan twee jaar is, is de begindatum van het bouwjaar van de woning bepalend, zoals opgenomen in de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het schildersbedrijf schat de ouderdom van het huis en de belastingdienst controleert dit. Een ouderdomsverklaring is hierom niet meer nodig.

Indien een woning in verschillende jaren tot stand is gekomen, moet de woning voor tenminste de helft bestaan uit delen welke ouder zijn dan twee jaar om in aanmerking te komen voor het lage btw-tarief.

Het 6% btw-tarief is alleen van toepassing op het schilderen van huizen ouder dan twee jaar die door particulieren worden bewoond.

Winterschilder joost brouwer