Garanties en AF-erkend

We zijn een erkend schildersbedrijf volgens AF erkenningsregeling, zie Stichting AF-Erkenningsregeling voor de pluspunten.

Garantie is geregeld volgens Onderhoud NL. OnderhoudNL Garantie-bedrijven zijn verplicht de consumenten- en zakelijke voorwaarden van OnderhoudNL Garantie te gebruiken.

OnderhoudNL – Algemene voorwaarden consumenten 2019.pdf

Gebreken in het door ons uitgevoerde schilderwerk worden kosteloos verholpen gedurende de hierna genoemde perioden, tenzij wordt aangetoond dat het gebrek geen verband houdt met het door ons uitgevoerde schilderwerk. Onze garantiebepalingen vervallen wanneer ons wordt verzocht af te wijken van het door ons geadviseerde verfsysteem.


De AF-erkende schilder
Kwaliteit komt met de AF-erkende schilder in alle opzichten beter uit de verf! Dat geldt vanaf de eerste voorbespreking tot en met de definitieve oplevering en nazorg. U kunt rekenen op een deskundig advies over kleur en toepassing, en op een professionele uitvoering met hoogwaardige verfsystemen.

Specifieke voordelen van de AF-erkende schilder:

  • u krijgt gedegen advies over kleuren en materialen
  • er worden uitsluitend professionele verfsystemen toegepast
  • u krijgt minimaal 2 jaar garantie op het buitenwerk en maximaal vier jaar garantie op het binnenwerk
  • u kunt een beroep doen op de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
  • u kunt een beroep doen op de nakomingsgarantie van de Stichting AF-Erkenningsregeling

 

af erkende schilder